Logo

Leonis Consulting kan uw organisatie ondersteuning bieden bij het complete traject van een subsidieaanvraag. Dit omvat de volgende diensten:

      Het traceren van subsidiabele activiteiten
      Na een intakegesprek zal er aan de hand van de gevonden aanknopingspunten en doelstellingen een scan uitgevoerd
      worden. Het doel van deze scan is het in kaart brengen van de subsidiemogelijkheden met bijbehorende slagingskansen.
      Doordat Leonis Consulting continu de ontwikkelingen op subsidiegebied bijhoudt weet u na deze scan precies wat de
      mogelijkheden voor uw organisatie zijn op subsidiegebied.

      Het aanvragen van subsidies
      Indien besloten wordt om een subsidie aan te vragen wordt op basis van interviews informatie verzameld. Aan de hand
      van deze informatie wordt de subsidieaanvraag opgesteld en ingediend bij de subsidieverstrekkende instantie.
      Vervolgens monitoren wij de aanvraag en zullen wij eventueel aanvullende vragen van de subsidieverstrekker
      beantwoorden.

       Het realiseren van toegekende subsidies
      
Nadat de aanvraag is goedgekeurd adviseren wij u bij de administratieve verantwoording en eventuele rapportages die
       horen bij de aangevraagde subsidie.

      Het managen van het subsidieproces
     
Daarnaast zal Leonis een proactieve rol spelen in het organiseren van het subsidieverwervingsproces binnen uw
      organisatie. Dit doen wij door te adviseren over de te nemen processtappen, te wijzen op de doorlooptijden, het bewaken
      van deadlines en het geven van aanbevelingen om de kwaliteit van het proces te bewaken.      

Leonis Consulting verzorgt subsidieaanvragen op basis van een succesfee: ‘no-cure-no-pay’. Dit houdt in dat u pas een fee verschuldigd bent op het moment dat de door ons voorbereide en ingediende subsidieaanvraag is toegekend door de subsidieverstrekkende instantie. De succesfee wordt berekend op basis van een percentage van de toegekende subsidie.

Leonis Consulting           T   030 - 32 00 500           info@leonisconsulting.com
© 2009-2018 Leonis Consulting          Alle rechten voorbehouden         Disclaimer